Projektowanie

INWESTYCJA…

 

niezależnie od tego jak duża, czy będzie to mały lokal z kebabem…czy pięciogwiazdkowy hotel… i tak pierwszym jej etapem – zawsze powinno być planowanie. Przyszły właściciel lokalu gastronomicznego staje przed całą masą problemów… Musi przecież znaleźć miejsce na lokalizację obiektu (czy to pod jego budowę, czy też wykorzystać lokal już istniejący odpowiednio go dostosowując), przygotować go zgodnie z przepisami (budowlanymi, Sanepid, …), zrekrutować załogę, zakupić sprzęt. Części problemów na dalszym etapie tworzenia lokalu jesteśmy w stanie uniknąć od początku – ale do tego jest nam potrzebny PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

Brak projektu technologicznego na początkowym etapie inwestycji, skutkuje problemami na etapie realizacji przedsięwzięcia. Przykładowo, źle przygotowane przyłącza – spowodują brak możliwości podłączenia potrzebnych urządzeń lub kosztowne przeróbki aby je zainstalować.

Od 14 lat kontynuujemy przygodę z technologią gastronomiczną. Masa projektów zrealizowanych w kraju, a także na terenie Czech i Niemiec pozwala nam twierdzić iż wiemy co robimy.

Współpracę z klientem na ogół rozpoczynamy na wczesnym etapie inwestycji od doradztwa i projektu technologii. Zapewniamy akceptację projektu technologii przez stosowne urzędy. Projekt lokalu gastronomicznego spełnia przyjęte w prawie normy i wytyczne standardy. Nieodłączną częścią projektu wykonywanego przez nas są wytyczne branżowe ( wod-kan, wentylacja i klimatyzacja, instalacje elektryczne, gazowe, aranżacje wnętrz).

Istnieje możliwość skorzystania z nadzoru autorskiego nad projektem na całym etapie realizacji inwestycji.

Warto uświadomić sobie na pewno jedną rzecz – Wkład finansowy w projekt technologii w skali całego projektu uruchomienia lokalu gastronomicznego jest minimalny. Ale zwraca się z ogromną nawiązką, oszczędzając czas, pieniądze i mogące wystąpić nieprzewidziane trudności.